ТОВ "УКРЕКОБУДІНВЕСТ"

Код за ЄДРПОУ: 34355660
Телефон: 044-486-91-37; 044-379-29-23
e-mail: alex@emit.net.ua
Юридична адреса: вул.Старокиївська,10
 

Повідомлення для депонентів

Згідно з рішенням НКЦПФР «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо встановлення вимог до договорів між  учасниками депозитарної системи України»  №148 від 07.03.2017року, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.03.2017 року за №408/30276, ТОВ «Укрекобудінвест»  (ліцензія серія АЕ №263416 дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 01.10.2013р. №2121, строк дії ліцензії з 12.10.2013р. необмежений  - депозитарна діяльність      депозитарної установи), повідомляє депонентів про необхідність внесення змін у договори про обслуговування рахунку в цінних паперах для приведення  зазначених договорів у відповідність до цього рішення.

23 червня 2017 року.

Контактна особа Миколенко Тетяна Василівна,  телефон 044-379-29-23.